คอร์สอบรม Vue.js และ Vuex 101

ข้อมูลคอร์สอบรม

 • วันที่อบรม: 28-29 (ส-อา) กันยายน 2562 เวลา: 9.00-16.00 น.
 • ค่าอบรม: 4,500 บาท
 • โปรโมชั่นค่าอบรม: เพียง 3,490 บาท (ราคาส่วนลดก่อนวันที่ 9 กันยายน 2562)
 • มัดจำ: 1,000 บาท (ส่วนที่เหลือชำระในวันอบรม)
 • สถานที่อบรม: Oasis Coffee BTS: สถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ

tutor4dev line-at

สอบถามเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนอบรม LINE ID: @tutor4dev, โทร. 081-572-2129

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML และ CSS
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เกี่ยวกับคอร์สอบรม

ตัวอย่างคลิปสอน Vue.js - Dynamic Component

มาทำความรู้จักกับ JavaScript Framework ยอดนิยมระดับโลกที่มี GitHub Star มากที่สุด ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องความง่าย แต่มีความสามารถและเครื่องมือเสริมที่เพรียบพร้อมจะรับมือกับโปรเจคขนาดใหญ่ได้สบาย ๆ

ในคอร์สนี้จะเน้น Workshop สุดเข้มข้นที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแอพพลิเคชั่นจริงได้ภายใน 2 วัน โดยเน้นการเรียนรู้พื้นฐานของ Vuejs และ Vuex เพื่อใช้งานร่วมกับ ReSTful API

คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 • นักเรียน และ นักศึกษาที่ชื่นชอบการทำเว็บแอพพลิเคชั่น
 • นักพัฒนาเว็บที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการพัฒนาโปรเจค
 • นักพัฒนาในแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่สนใจการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
 • ผู้ที่สนใจ Vue.js และ ต้องการเริ่มต้นใช้งาน Vue.js อย่างถูกวิธี

หลังจากผ่านคอร์สอบรม

 • สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Vue.js
 • สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้เทคนิค Single Page Application
 • สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อ Consume ข้อมูลจาก ReSTful API
 • สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่โดยการจัดการ Application State ด้วย Vuex
 • สามารถติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นผ่านระบบ Continuous Deployment

เนื้อหาของคอร์สอบรม

Overview

 • แนวคิดเรื่อง Declarative Rendering และ Component Based Application
 • Vue.js Overview
 • ใช้งาน @vue/cli
 • ใช้งาน vue-devtools Chrome's Extension
 • การเขียน Vue Single File Component
 • ใช้งาน Vue Directive

State Management

 • แนวคิดเรื่อง Reactive Programming
 • การจัดการ State และ ใช้งาน data()
 • การเขียน Event Handler และ ใช้งาน methods
 • การทำ Attribute Binding และ computed

Dynamic CSS และ Style

 • การทำ Dynamic CSS และ Inline JSCSS (JavaScript CSS)
 • ใช้งาน vue-styled-components

Nested Component

 • ใช้งาน props และ การทำ props Validation
 • การทำ Event Bus
 • ใช้งาน <slot>

Single Page Application และ vue-router

 • ใช้งาน vue-router
 • ใช้งาน Named Route และ Named View
 • การทำ Programmatic Navigation
 • การทำ Nested Route
 • การทำ Redirect and Alias
 • การเขียน vue-router Guard

ReSTful CRUD Application

 • ใช้งาน JSONPlaceholder ReSTful API
 • ใช้งาน async และ await
 • การเขียน XMLHttpRequest และ ใช้งาน axios
 • การทำ Pagination

Application State Management และ Vuex

 • การเขียน store, state และ getters
 • การใช้ $store.state และ $store.getters
 • การใช้ mapState() และ mapGetters()
 • การเขียน mutions
 • การใช้ $store.commit()
 • การใช้ mapMutations()
 • การเขียน actions
 • การใช้ $store.dispatch()
 • การใช้ mapActions()

Deployment

 • การทำ Production Build
 • การ Deployment ด้วย Netlify