คอร์สอบรม NoSQL และ mongoDB 101

ข้อมูลของคอร์สอบรม

 • วันที่อบรม: 5 (เสาร์) ตุลาคม 2562 เวลา: 9.00-17.00 น.
 • ค่าอบรม: 2,500 บาท
 • โปรโมชั่นค่าอบรม: เพียง 1,790 บาท (ราคาส่วนลดก่อนวันที่ 25 กันยายน 2562)
 • สถานที่อบรม: OASIS Coffee BTS: สถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ

tutor4dev line-at

สอบถามเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนอบรม LINE ID: @tutor4dev, โทร. 081-572-2129

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เกี่ยวกับคอร์สอบรม

มาทำความรู้จักกับ mongoDB ฐานข้อมูลยอดนิยมในสาย NoSQL ที่แม้แต่เว็บยอดนิยมของคนไทยตลอดกาลอย่าง pantip.com ที่มียอดเปิดอ่านกระทู้หลัก 10 ล้านต่อวัน ยังต้องยอมเปลี่ยนจาก MySQL มาใช้งานฐานข้อมูลตัวนี้

mongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่เน้นประสิทธิภาพในการอ่านและเขียนเป็นหลัก (มากกว่า Integrity ของข้อมูล) จึงเหมาะกับเว็บ หรือ API ที่ต้องการรับโหลดแบบสุดโหด

ในคอร์สอบรมนี้จะเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เริ่มต้นที่สนใจใช้งานฐานข้อมูลประเภทนี้ได้ รู้จักวิธีการ ตั้งแต่การตั้งค่าพื้นฐานให้กับฐานข้อมูลจนถึงการ Operate กับฐานข้อมูลประเภทนี้ได้อย่างถูกต้อง และ ถูกวิธี

ฐานข้อมูล mongoDB ถือเป็นส่วนประกอบนึงของ Full Stack JavaScript ร่วมกับ Node.js และ Front-end Framework เช่น Vue.js, React.js หรือ Angular

เนื้อหาของคอร์สอบรม

Overview

 • ทำความรู้จักกับ NoSQL และ Document-Oriented Database
 • ทำความรู้จัก และ ติดตั้ง mongoDB
 • ทำความรู้จักกับ Database
 • ทำความรู้จักกับ Collection
 • ทำความรู้จักกับ Document
 • ใช้งาน mongoDB Shell
 • ใช้งาน NoSQLBooster for mongoDB

CRUD

 • JSON และ BSON Document
 • Basic DataType, Number, Date, Array, Embedded Document
 • _id และ ObjectId
 • การ Read Document
 • การ Insert Document
 • การ Remove Document
 • การ Update Document (Replacement, $set, Upsert)
 • ใช้งาน Limit, Projection, Sort

Query

 • ใช้งาน mongoimport
 • เขียนเงื่อนไขการค้นหา Data Type แบบต่างๆ
 • ใช้งาน Operator ในเงื่อนไขการค้นหา
 • เขียนเงื่อนไขการค้นหา โดยใช้ Regular Expression
 • เขียนเงื่อนไขการค้นหา โดยใช้ $and และ $or
 • เขียนเงื่อนไขการค้นหา Embedded Document
 • เขียนเงื่อนไขการค้นหา Array Data Type
 • เขียนเงื่อนไขการค้นหา Embedded Document
 • เขียนเงื่อนไขการค้นหา โดยใช้ $where

Cursor

 • ใช้งาน Cursor
 • การ Iterate กับ Cursor
 • การ Limit, Skip, Sort กับ Cursor

Index

 • ทำความรู้จักกับ Index
 • การทำ Index, Unique Index
 • การทำ Index กับ Embedded Document

Aggregation

 • Count และ Distinct
 • การทำ Group Aggregation โดยใช้ $group และ $match
 • การเขียน MapReduce

Relational Database

 • ใช้งาน DBRef
 • ใช้งาน $lookup

Server-side Script

 • ใช้งาน db.eval()
 • การเขียน Stored JavaScript

Authentication

 • Basic Authentication และ admin Database
 • การเพิ่ม User และ Role
 • การ Login ใช้งาน Database